KẾ HOẠCH: Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm học 2021-2022

Thứ bảy - 28/05/2022 07:50
KẾ HOẠCH: Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm học 2021-2022
KẾ HOẠCH:  Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

năm học 2021 - 2022

Thực hiện kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Thành phố triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Thực hiện kế hoạch số 3351/KH-SGDĐT ngày 22/9/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm học 2021 - 2022;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của Trường THPT Ba Vì;

Trường THPT Ba Vì xây dựng kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm học 2021 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh về ý thứcbảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường học để mỗi học sinh vừa là người có ý thức bảo vệ môi trường, vừa là một tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân và xã hội chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đẩy mạnh phong trào học sinh Thủ đô thực hiện văn minh đô thị - chung tay làm sạch môi trường.

2. Yêu cầu:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và triển khai tới tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các yêu cầu thiết yếu về vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường sư phạm sáng - xanh - sạch - đẹp.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giáo dục học sinh có ý thức quan tâm đến vấn đề môi trường; giữ gìn, bảo vệ môi trường và có hành động thiết thực bảo vệ môi trường; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phê phán các hành vi gây hại cho môi trường; tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.

- Tiếp tục cung cấp cho cán bộ, giáo viên, học sinh các kiến thức cơ bản về môi trường, mối quan hệ giữa con người với môi trường xung quanh, sự ô nhiễm và suy thoái môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan.

- Tiếp tục bồi dưỡng cho học sinh tình cảm, thái độ đối với môi trường; có tình cảm yêu quý, tôn trọng thiên nhiên, yêu quý gia đình, trường lớp, quê
hương, đất nước; có thái độ thân thiện đối với môi trường.

- Tập trung rèn luyện các kỹ năng, hành vi phát hiện vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và ứng xử tích cực với các vấn đề biến đổi khí hậu nẩy sinh; thực hiện các hành động bảo vệ môi trường phù hợp với độ tuổi. Phát động và thực hiện phong trào “Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa
dùng một lần và phòng chống rác thải nhựa, túi nilon” trong trường học.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng (loa phát thanh đầu - cuối giờ, treo băng rôn, dán áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu, tờ gấp tuyên truyền…); từ đó giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nếp sống, thói quen, hành vi thân thiện với môi trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố; lồng
ghép, tích hợp hiệu quả công tác giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào nội dung giảng dạy của các môn học theo các hình thức, nội dung phù hợp với nhà trường.

- Sử dụng các thùng thu gom, phân loại rác sinh hoạt và rác thải nhựa theo đề án “nhà phân loại rác” của Thành đoàn Hà Nội.

- Xây dựng hệ thống tài liệu để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo định hướng giáo dục vì sự phát triển bền vững, ưu tiên các giải pháp xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường.

- Tổ chức các chuyên đề về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đó tập trung vào các nội dung: Chủ trương chính sách, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát triển xanh theo định hướng giáo dục vì sự phát triển bền vững, hướng dẫn phân loại rác.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất, Ngày Trái đất, Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

- Thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa cho học sinh (truyền thông về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; truyền thông về tác hại của chất thải nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng; tổ chức tuyên truyền bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã; tổ chức thực hành giao lưu trong học sinh thực hiện sống xanh, thực hành điểm trong học sinh về ứng phó với biến đổi khí hậu, ...). Thông qua các trò chơi, hoạt động tập thể giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hình thành các kỹ năng, thói quen và tham gia có hiệu quả vào hoạt động bảo vệ môi trường; từ đó tác động đến nhận thức của phụ huynh và cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai:

- Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các buổi truyền thông.

- Tổ chức quán triệt nội dung các buổi tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nắm vững.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, sinh hoạt và giảng dạy lồng ghép nội dung trong các môn học (môn Giáo dục công dân, Sinh học và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp).

2. Phân công nhiệm vụ:

- Hiệu trưởng - Trưởng ban:

+ Chỉ đạo chung. Phê duyệt các kế hoạch triển khai.

+ Ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai công tác Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm học 2021 - 2022

- Phó hiệu trưởng - Phó ban:

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai 

+ Chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm học 2021 - 2022

- Bí thư Đoàn thanh niên - Ủy viên:

+ Phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm học 2021 - 2022.

+ Phối hợp với GVCN làm tốt công tác tập trung, ổn định học sinh trong quá trình tổ chức các buổi truyền thông.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Trường THPT Ba Vì. Đề nghị các đồng chí trong Ban chỉ đạo, toàn thể CBGVNV và HS nghiêm túc thực hiện.

Tác giả: QuantriAdmin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi